Styrelse och ledning

Ledning

Pontus Barrné

CEO

Född 1970

Philippe Nuss

CFO

Född 1966

Styrelse

Johan Malm

Ordförande

Född 1973

Övriga nuvarande befattningar: Vd och koncernchef E. Öhman J:or AB. Styrelseordförande i E. Öhman J:or Fonder AB. Styrelseledamot i Rose & Born AB och diverse andra bolag i Öhmangruppen.

Björn Fröling

Vice ordförande

Född 1957

Övriga nuvarande befattningar: Vice styrelseordförande i E. Öhman J:or AB, styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB samt diverse andra bolag i Öhmangruppen. Styrelseordförande i AB Industricentralen med dotterbolag. Styrelseledamot i bl.a.  Braganza AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Trygg-Stiftelsen och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Publ) samt SBF Fonder AB.

Pontus Barrné

Ledamot

Född 1970

Övriga nuvarande befattningar: CFO E. Öhman J:or AB. Ledamot i J. A. Janssons Stiftelse och Geras Solutions AB samt i diverse andra bolag i Öhmangruppen.