Välkommen till Öhman Bank!

Vi förstår att dina finansiella behov och din juridiska situation förändras under livets gång. Därför är vi måna om att erbjuda lösningar som över tiden är bra för dig. För oss är det självklart att rekommendera det som alltid är bäst för dig och din förmögenhet.

Med rätt värderingar sedan 1906

Nyheter

Fler nyheter

Fler soltimmar – men pensionen då?

Men hur ska man då tänka vid en utlandsflytt? Inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv är det en långsiktig process som kräver planering. Fastighetsförvärv, skatter, försäkringar, bolagsetableringar och bankkontakter kräver både branschexpertis och kunskap om lokala och utländska marknader. Två personer som vet vad en utlandsflytt handlar om är Niklas och Kari Forsén.

Läs mer