Välkommen till Öhman Bank!

Öhman bedrev sedan 2006 verksamhet i Luxembourg med fokus på att tillhandahålla private banking-tjänster genom Öhman Bank SA. Under 2020 såldes denna verksamhet till VP Bank och Öhman Bank lämnade tillbaka sin bankoktroj. Bolaget genomgår nu en avveckling och kommer att stängas under 2023.

Under 2022 har Öhmans investeringsverksamhet startat ett nytt bolag, ÖAI Luxembourg Sárl, för att på ett effektivt sätt kunna göra olika typer av investeringar.

Philippe Nuss är ansvarig för verksamheten i Luxembourg och i styrelsen sitter Johan Malm, Björn Fröling och Pontus Barrné.

Welcome to Öhman Bank!

Since 2006, Öhman had been operating in Luxembourg, focusing on providing private banking services through Öhman Bank SA. In 2020, this business was sold to VP Bank, and Öhman Bank returned its banking license. The company is now undergoing liquidation and will be closed in 2023.

In 2022, Öhman’s investment business started a new company, ÖAI Luxembourg Sárl, to effectively make various types of investments.

Philippe Nuss is responsible for the operation in Luxembourg, and Johan Malm, Björn Fröling, and Pontus Barrné are on the board of directors.