Tillsyn och tillstånd

Öhman Bank S.A. har tillstånd att bedriva bankverksamhet och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) www.cssf.lu vilket är Luxemburgs motsvarighet till Svenska Finansinspektionen.

Kontaktpersoner

Zekiye Bel Moller

Head of Legal & Compliance

+352 26 73 73 33
zekiye.belmoller@ohman.lu