Styrelse och ledning

Ledning

Pontus Barrné

CEO

Född 1970

Philippe Nuss

CFO

Född 1966

Styrelse

Johan Malm

Ordförande

Född 1973

Övriga nuvarande befattningar: Vd och koncernchef E. Öhman J:or AB. Styrelseordförande i E. Öhman J:or Fonder AB. Styrelseledamot i Ung Företagsamhet, Investment Consulting Group 8020 i Sverige AB och diverse andra bolag i Öhman-gruppen.

Tom Dinkelspiel

Ledamot

Född 1967

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i E. Öhman J:or AB, Nordnet AB (publ), Nordnet Bank AB, Premiefinans K. Bolin AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB och E. Öhman J:or Investment AB. Styrelseledamot i E. Öhman J:or Intressenter AB, MPS Holding AB, Kogmot AB, NNB Intressenter Invest AB, NNB Intressenter Invest Holding AB och NNB Intressenter Invest II AB.

Björn Fröling

Vice ordförande

Född 1957

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Neqst 2017 AB, Neqst 4A AB, E. Öhman J:or Intressenter AB, E. Öhman J:or Asset Management AB, E. Öhman J:or Holding AB, RP Ventures AB, Allba Holding AB och AB Industricentralen med dotterbolag. Styrelseledamot i bl.a. E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fonder AB, E. Öhman J:or Investment AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB, Neqst Investment AB, Förvaltnings AB Kaven, Braganza AB, Braganza II AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Holmen Fondsforvaltning AS, Tryggstiftelsen och SBF Management AB.

Pontus Barrné

Ledamot

Född 1970

Övriga nuvarande befattningar: CFO E. Öhman J:or AB.