Portugal

Funderar du på att pensionera dig i Portugal?

Våra medarbetare har lång erfarenhet och förståelse för att finansiella behov förändras över tiden. I detta avseende är det viktigt att ha en erfaren rådgivare som är uppdaterad och proaktiv samt kan lotsa dig, din familj och din verksamhet genom dessa frågeställningar.

Portugal, ett populärt bosättningsland

Under de senaste åren har Portugal vuxit i popularitet som bosättningsland. En förklaring är lagstiftningen som medfört att vissa inkomster, exempelvis pensioner och utdelningar, undantagits från portugisisk beskattning. Skattereformen går under benämningen Non-Habitual Resident,”NHR” och erbjuder skattefördelar till personer som tar upp bosättning i Portugal under rätt förhållanden.

Det krävs noggrann planering inför flytten

För att bryta sin anknytning till Sverige, skriva in sig i Portugal samt ansöka om NHR-status krävs noggrann planering. Inför flytten bör till exempel finansiella tillgångar struktureras på ett sätt som möter det portugisiska regelverket. Inför fastighetsförvärv bör man konsultera en jurist samt se över olika finansieringslösningar. Öhman Bank erbjuder finansiering.

Vissa saker är ovärderliga, som kompetens till exempel

Av erfarenhet vet vi att kapitalförsäkringar anpassade för portugisiska förhållanden många gånger är en bra lösning. Om kapital är bundet i ett bolag finns det olika lösningar att välja mellan. Öhman har upparbetade relationer med skatterådgivare som har kvalificerad kompetens inom tillämpliga skatterättsliga regelverk.

Långsiktiga relationer med förvaltning i fokus

Din förmögenhet förvaltas av Öhman i Luxemburg. Vi börjar med att tillsammans göra en grundlig analys av dina behov och önskemål samt din risktolerans. Utifrån denna analys beslutas sedan om en lämplig placeringsinriktning. Din personliga rådgivare träffar dig regelbundet i Portugal för att följa upp dina behov och resultatet av kapitalförvaltningen.

Välkommen att höra av dig

Även om situationen kräver flera olika kompetenser så möts du av en ansvarig kontaktperson hos Öhman Bank. Vi tror att du värdesätter någon som lär känna dig och dina behov.

Bli uppringd

Skriv in ditt telefonnummer nedan så hör vi av oss inom en arbetsdag.

Kompetens nära dig som kund

Daniel Callervik

Business Development

+46 8 407 58 49
daniel.callervik@ohman.se