Juridisk information

Bolaget Öhman Bank S.A. (“Öhman Bank”) ingår i Öhman-koncernen.

Öhman Bank bedriver bankverksamhet i Luxemburg och erbjuder private banking tjänster. Förmögenhetsförvaltning erbjuds genom diskretionär portföljförvaltning eller rådgivande förvaltning, där du som placerare tar en mer aktiv roll i placeringsbesluten. Dessutom erbjuder banken institutionella placerare en exekveringstjänst i form av ”active trading”.

Mer harmoniserad hantering av placeringstjänster

Sedan den 1 november 2007, då direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) trädde i kraft, är hanteringen av placeringstjänster harmoniserad i EU. Direktivet påverkar alla våra placeringskunder.

Huvudsyftet med direktivet är ett bättre investerarskydd, mer enhetliga investeringstjänster, transparensregler och stärkt konkurrens i finanssektorn i EU. Från 3 Januari 2018 förstärks MiFID regelverket med ett nytt Direktiv (MiFID II) och en ny förordning (MIFIR) med omedelbar verkan i alla EU länder.

Öhman Bank har anpassat rutiner och praxis efter reglerna för att göra det så enkelt som möjligt för dig som är kund. Reglerna gäller både för privatkunder och företagskunder.

Öhman Bank ska:

  • Kategorisera alla kunder som köper placeringstjänster av oss.
  • Bedöma hur lämplig varje tjänst är för varje kund.
  • Verkställa ordrar på det sätt som är bäst för kunden
  • Förse våra kunder med relevanta uppdaterade riktlinjer och avtal.

Kontaktpersoner

Zekiye Bel Moller

Head of Legal & Compliance

+352 26 73 73 33
zekiye.belmoller@ohman.lu