Klagomål

Öhman Bank har en strävan att alltid arbeta med
förbättringar av våra produkter och tjänster.

En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Öhman Bank har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Öhman Bank inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med Öhman Banks motivering till detta.

Vart du vänder dig

Du kontaktar klagomålsansvarige hos Öhman Bank och beskriver vad du tycker blivit fel. Klagomålsansvarig hos Öhman Bank är Zekiye Bel Moller.

Klagomål rörande Öhman Bank skickas till:

Klagomålsansvarig
Öhman Bank S.A.
Box 583
L-2019 Luxemburg

Kontaktpersoner