Fler soltimmar – men pensionen då?

20 oktober, 2017 • Nyhet

Allt fler svenskar väljer att flytta utomlands och pensionera sig. Det finns idag cirka 660 000 svenskar som är bosatta i utlandet och under förra året betalade Sverige ut pension till ungefär 150 000 av dessa. Det mest populära landet för oss svenskar är Spanien, men sedan 2009 har antalet som flyttat till Portugal mer än femdubblats. Några av anledningarna till att vi väljer just Portugal är skattelättnader och ett gynnsamt klimat.

Men hur ska man då tänka vid en utlandsflytt? Inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv är det en långsiktig process som kräver planering. Fastighetsförvärv, skatter, försäkringar, bolagsetableringar och bankkontakter kräver både branschexpertis och kunskap om lokala och utländska marknader. Två personer som vet vad en utlandsflytt handlar om är Niklas och Kari Forsén.

Niklas Forsén, Daniel Callervik från Öhman och Kari Forsén.

 – För oss började resan när vi först läste om de förmånliga skatteregler som finns i Portugal. Vi bestämde oss för att åka dit och ta en närmare titt längs med kusten för att träffa mäklare och umgås med lokalbefolkningen. Hösten 2013 köpte vi en bostad i staden Nazaré, med baktanken att vi kanske någon gång i framtiden skulle bli pensionärer där. Då hade vi inga tankar på att vi även skulle bli företagare i Portugal, men 2015 startade vi Portugalagent tillsammans med ett portugisiskt mäklarpar. Hittills har vi hjälpt 32 svenska familjer att hitta bostad i Nazaré, säger Niklas Forsén.

Hållbar utlandsflytt?

En flytt till Portugal innebär positiva ekonomiska effekter med både lägre levnadsomkostnader och lägre skatt än hemma i Sverige. Trots det är det viktigt att noga se över hur den personliga ekonomin förändras vid en flytt. Skillnader gällande exempelvis arv och testamente är viktigt att ta med i beräkningarna när man planerar en utlandsflytt.

– Det är mycket som måste stämma när man flyttar utomlands. Vi har ett svenskt regelverk som säger att man måste vara utflyttad och inte ha en ”väsentlig anknytning” till Sverige. Sedan behöver man vid en flytt till Portugal bli beviljad en NHR-status* för att kunna ta del av de skattemässiga fördelarna där. Men för att detta ens ska bli relevant behövs långsiktiga beslut för hur kapitalet ska förvaltas, säger Niklas Forsén.

– Vår pensionsrådgivare kunde snabbt sätta sig in vårt ärende och komma med snabba råd, inte minst i samband med att jag nyligen slutade mitt jobb. En sådan här flytt gör man sannolikt bara en gång i livet och det är därför viktigt att man har en rådgivare som förstår vikten av tydlighet. Det tycker jag att vi hittat i Öhman, säger Kari Forsén.

Kapitalet måste räcka resten av livet

Hur länge kommer man då att bo utomlands? Fem till tio år, eller ännu längre? Vi lever allt längre upp i åldrarna och det är inte ovanligt att man tänker för kortsiktigt avseende tidshorisonten. Besparingar och pensionskapital måste åtminstone kunna möta framtida åtaganden i form av utgifter och investeringsbehov, men oftast så kommer även väsentliga delar av kapitalet att ärvas av nästa generation. Därför är det viktigt att kartlägga de fasta- och finansiella tillgångarna, såsom bolag och pensionsförsäkringar, och sedan ta fram en långsiktig finansiell plan och en portföljsammansättning som möter behoven och som skapar en trygg avkastning för framtiden.

– Vårt jobb handlar till stor del om att hjälpa kunden att fatta rätt beslut avseende portföljsammansättningen. Man kan göra framtida generationer en tjänst genom att tänka långsiktigt och förvalta med en större andel aktier i sin investeringsportfölj, säger Daniel Callervik, finansiell rådgivare på Öhman.

– Tack vare det portugisiska NHR-systemet befinner vi oss snart i en situation där vi har möjlighet att under en femårsperiod få ut hela vårt sparade tjänstepensionskapital helt skattefritt. Tillsammans med pengarna från vår bostadsförsäljning i Sverige och tidigare besparingar genererar detta ett stort kapital för investeringar. Det blir mycket pengar på kort tid men det gäller att inte leva upp alla tillgångarna under fem år. Pensionen måste räcka resten av livet, säger Niklas Forsén.

 Lokal banknärvaro

Tack vare nya digitala banklösningar har man som kund sällan långt till sina rådgivare, oavsett var man väljer att bosätta sig. Men det är viktigt att man får hjälp av någon som känner till den lokala marknaden väl. Oavsett om man väljer en stor byrå med kontor i både Sverige och utomlands, eller om man väljer att leta upp lokala experter på egen hand, så värdesätter många att ha rådgivare med lokal närvaro. Niklas och Kari ser klara fördelar med att ta hjälp av rådgivare med lokal förankring.

– Öhman har en hög närvaro i Portugal och en hög kompetens kring lokala strukturer och regler. Det ger möjligheter till personlig kontakt samtidigt som vi kan ha våra rådgivningsmöten på plats och slipper åka längre sträckor, säger Kari Forsén.

Samarbete med Öhman

I den långa process som stavas utlandspensionering har bostadsköpet en central roll i frågor som rör kapital- och pensionsförvaltning. Ur det samspelet har ett naturligt samarbete vuxit fram mellan Portugalagent och Öhman.

– De flesta köper en bostad långt innan de flyttar, ofta många år i förväg. Det är redan där processen börjar och där vår kompetens kommer in i bilden. Det kan röra frågor om NHR-statusen, uthyrningsmöjligheter eller säkerhet. Tillsammans med Öhman kan vi på ett naturligt sätt  kombinera våra respektive expertområden och erbjuda en mer komplett flyttprocess för våra kunder. Vi syns ofta på mässor och anordnar seminarier där vi berättar om hur man förvärvar en bostad i Portugal, Öhman om hur man bäst förvaltar sitt kapital och pension vid en flytt, och en skatterådgivare om hur man förhåller sig till skattemässiga regelverk, säger Niklas Forsén.

Mer än skatteplanering och goda investeringar

Även om fastigheter, skatt och ekonomisk planering på många sätt är en avgörande faktor för en utlandsflytt, så är det ofta mer emotionella värden som väger tyngst när man byter hemort. Många svenskar upptäcker fantastiska kulturer och hittar vänner för livet i sina nya länder. För Niklas och Kari har den resan redan börjat.

– Vi är väldigt spända på vad som komma skall. Det har varit en känslosam process att sälja vårt hus i Sverige där vi trivts bra under många år, men ser väldigt mycket fram emot att nu inleda en ny fas i livet. Men även om det är jag och Niklas som flyttar så har det varit viktigt för oss att hitta ett hem som även våra barn tycker om och vill besöka. Vi vill känna närhet till vår familj och våra vänner även om vi bor i ett annat land, säger Kari Forsén.

Pensionera sig men inte sluta jobba

Trots att Niklas och Kari nu flyttar från Sverige som pensionärer har de inga planer på att lämna arbetslivet riktigt än. Genom sitt konsultföretag och samarbetet med Öhman hoppas Kari och Niklas kunna hjälpa fler svenskar att pensionera sig i Portugal.

– Vi har många vänner och bekanta som redan är bosatta i Nazaré och flera av dem har startat egna verksamheter där. Även om vi tekniskt sett pensionerar oss i Sverige så kommer även vi att fortsätta jobba. Att kombinera Portugalagent med lokala aktiviteter som vandring, mtb, surfing är precis det liv som vi vill leva, säger Kari Forsén.

* Den portugisiska skattereformen ”Non-Habitual Residence” (NHR) medför att vissa inkomster, exempelvis pensioner, undantas från portugisisk beskattning.

Kontaktpersoner

Daniel Callervik

Business Development

+46 8 407 58 49
daniel.callervik@ohman.se